Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazada birnäçe howa hüjümi amala aşyryldy


Öten agşam Ysraýylyň harby resmileri Palestinanyň Gaza Sektorynda birnäçe howa hüjüminiň amala aşyrylandygyny habar berdiler.

Olaryň maglumatyna görä, harby howa hüjümleri Gaza Sektorynyň demirgazygyndaky ýaragly söweşijileriň bir türgenleşik nokady diýilýän ýerde hem-de bu Sektoryň günortasyndaky ýer asty geçelgeleriň geçýän ýerleri diýlip güman edilýän ýerlerde geçirilipdir.
XS
SM
MD
LG