Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaş türkmen futbolçylary üçin ýörite programma taýýarlandy


Tatarystanyň paýtagty Kazan şäherine baran Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň spesialistleriniň delegasiýasyna ýaş türkmen futbolçylary üçin “Rubin” komandasynyň baş treneri Gurban Berdiýew tarapyndan ýörite işlenip düzülen sport taýýarlyklary programmasynyň proýekti gowşuryldy.

Şol proýekt ähli zady, hat-da howa we okuw-türgenleşik baza şertlerini-de göz öňünde tutýar.

Ikitaraplaýyn tejribe alyşmak üçin şu ýylyň güýzünde Tatarsystanyň çaga futbolçylarynyň trenerleri türkmen paýtagtyna geler, bu barada taraplar ylalaşdylar diýlip, habar berilýär.
XS
SM
MD
LG