Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen resmileri BMG-niň wekilleri bilen duşuşar


Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Uglewodorod resurslary baradaky döwlet gullugynyň başlygy Ý.Kakaýew we daşary işler ministriniň orunbasary T.Kömekow 3-nji hem 9-njy awgust aralygynda Nýu Ýorka sapar ederler.

Türkmen resmileri energiýa baýlyklaryny akdyrmak üçin halkara hukuk dokumentini taýýarlajak ekspertler toparyny düzmek barada BMG-niň resmileri bilen gepleşik geçirerler.

Olar prezidentiň tabşyrygy bilen Nýu Ýorka sapar ederler.
XS
SM
MD
LG