Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystandaky aktiwistleriň öldürilmegi ýazgarylýar


Düýn ABŞ-nyň Döwlet sekretary Hillary Klinton Owganystanda saglyk boýunça iş alyp barýan 10 aktiwistiň öldürilmegini ýazgaryp, beýanat ýaýratdy.

Geçen hepde bolan şol wakada ölenlerden 8 adam daşary ýurtly. Owganystanyň Içeri işler ministrligi şol waka bilen bagly derňewleriň başlandygyny yglan etdi. Gozgalaňçy Talyban topary bu wakanyň jogapkärçiligini boýun aldy.

Ölen adamlaryň jesetleri 6-njy awgustda Badagşan welaýatynda tapyldy. Olardan 6-sy amerikan, biri german, biri britan we ikisi bolsa Owganystanyň raýatlary.

Ýewropa Bileleşigi we ABŞ bilen bir hatarda NATO hem bu wakany ýazgardy.

Şol wakada Owganystanyň iki raýatynyň halas edilenligi aýdylýar.
XS
SM
MD
LG