Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýangynlaryň tüssesi Moskwa dolanyp geldi


Ýekşenbe güni Moskwa şäherindäki atmosfera gözegçilik ediji komitetiň resmileri ýurduň paýtagtyna ýene-de tokaý ýangynlarynyň goýy tüssesiniň dolanyp gelendigini habar berdiler.

Resmileriň maglumatyna görä, düýn Moskwanyň howasyndaky kömürturşy gazynyň derejesi kadaly derejeden bäş esse töweregi ýokary bolupdyr.

Geçen hepde Orsýetiň paýtagtynda howanyň hapalanmagy bilen bagly dörän şuňa meňzeş ýagdaý sebäpli bu şäherdäki adam ölüminiň derejesi iň ýokary derejä ýetipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG