Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrakdaky hüjümde 40-a golaý adam heläk boldy


Yragyň harby resmileriniň beren maglumatlaryna görä, 17-nji awgustda Bagdatda harby çagyryş merkezinde bolan partlamada azyndan 39 adam heläk bolup, 57-si ýaralanypdyr.

Yragyň beýleki resmi wekilleri heläk bolanlaryň sanynyň 50 adama golaýdygyny, 100-den gowrak adamyň bolsa ýaralanandygyny aýdýarlar.

Bu waka netijesinde keselhana düşen Saleh Azizi “Reuters” habar gullugyna beren interwýusynda öz başyndan geçirenleri barada şeýle gürrüň berdi: “Biz Al-Midan raýonynda nobata garaşýardyk. Harby ofiserler adymyzy sorap, bizi hasaba alýarkarlar parlama boldy”.

Bu terrorçylykly hüjüm Yrakda soňky birnäçe hepdäniň dowamynda amala aşyrylan iň ganly hüjüm hasaplanýar.
XS
SM
MD
LG