Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Balkanda azyk önümleri nähili?


Balkan welaýatynda ilatyň gündelik ýaşaýşynda iň zerur azyk önümleri - şol sanda çörek bilen ilat köpçüliginiň üpjünçiligi nähili?

Döwlet dükanlaryndaky hyzmat bilen telekeçileriň, bazar söwdasynyň arasynda nähili tapawutlar bar?

Döwlet dükanlarynda we bazarlarda satylýan azyk önümleriniň hiline degişli döwlet gulluklary gözegçilik edýärmi?

Ilatyň hil bilen bagly şikaýatlaryna seredilýärmi?

Bular barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa Balkanabat şäherinde ýaşaýan graždan aktiwisti Gurbandurdy Durdykulyýew bilen söhbetdeş boldy.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG