Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda garaşsyzlyk güni bellenildi


1919-njy ýylyň 19-njy awgustynda Britaniýadan garaşsyz bolan Owganystanyň prezidenti Hamit Karzaý Kabulyň merkezinde bu sene bilen bagly geçirilen dabara gatnaşdy.

Bu dabara NATO-nyň ýaranlyk güýçleriniň serkerdesi general Deýwid Petreusyň hem gatnaşandygy habar berildi.

Owganystanyň garaşsyzlyk güni adatça dürli çäreleriň geçirilmegi bilen giňden bellenilýärdi.

2008-nji ýylda bu dabarada talyplar prezident Karzaýyň janyna kast etmäge synanyşandan soň ýurduň garaşsyzlyk güni kiçi göwrümli dabaranyň geçirilmegi bilen bellenilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG