Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Meksika neşe baronynyň tutulandygyny aýdýar


Meksikan häkimiýetleri neşe gaçakçylarynyň ýolbaşçylarynyň birini tussag edendigini aýdýar.

Resmiler Birleşen Ştatlarda doglan Edgar Waldez Willariliň, «La Barbi» diýip tanalýan neşe baronynyň duşenbe güni, Meksika şäheri bilen serhetleşýän regionda diri ele salnandygyny aýdýarlar.

Amerikan häkimiýetleri Tehasda doglan Waldeziň tutulmagyna kömek etjek informasiýa üçin 2 million dollar sylag teklip edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG