Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Meksika neşe baronynyň tutulandygyny aýdýar


Meksikan häkimiýetleri neşe gaçakçylarynyň ýolbaşçylarynyň birini tussag edendigini aýdýar.

Resmiler Birleşen Ştatlarda doglan Edgar Waldez Willariliň, «La Barbi» diýip tanalýan neşe baronynyň duşenbe güni, Meksika şäheri bilen serhetleşýän regionda diri ele salnandygyny aýdýarlar.

Amerikan häkimiýetleri Tehasda doglan Waldeziň tutulmagyna kömek etjek informasiýa üçin 2 million dollar sylag teklip edipdi.
XS
SM
MD
LG