Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Meksikanyň demirgazygynda ýedi adam tussag edildi


Meksikanyň demirgazygynda immigrantlary köpçülikleýin öldürmekde güman edilýän ýedi adam tussag edildi.

Ýörite gulluklaryň wekiliniň sözlerine görä, tussag edilenler geçen aý 72 adamyň ölümine gatnaşygynyň bardygyny boýun alypdyr.

Latyn Amerikasynyň beýleki ýurtlaryndan Meksikanyň üsti bilen ABŞ-a barýan immigrantlar neşe söwdagärleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwreni üçin öldürilendir diýen çaklama bar.
XS
SM
MD
LG