Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

200 sany türkmenistanly student Orsýete iberilýär


Türkmen metbugatynda berlen maglumatlarda 200-e golaý türkmenistanly studentiň Orsýetiň ýokary okuw jaýlaryna iberilýändigi habar berildi.

Studentleri ugradyş dabarasynyň 13-nji sentýabrda ýurduň Oba hojalyk uniwersitetiniň binasynda geçirilendigi aýdylýar.

Türkmen raýatlarynyň Astrahanda, Kazanda, Moskwada, Sankt-Peterburgda we Orsýetiň beýleki şäherlerinde ýerleşýän ýokary okuw jaýlarynda dürli ugurlar boýunça bilim aljakdygy habar berilýär.
XS
SM
MD
LG