Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanyň öňki prezidenti Muşarraf täze partiýa döredýär


Pakistanyň öňki prezidenti Perwez Muşarraf indiki aýdan täze syýasy partiýany işe girizjegini aýdýar. Ol häzir Londonda ýaşaýar.

Täze partiýa Bütin Pakistan musulman ligasy diýip atlandyrylar we 1-nji oktýabrdan işe başlar. Ýöne Muşarraf bu partiýanyň nirede işe başlajagyny aýtmady.

Eger ol Pakistana dolanyp gelse, 1999-njy ýylyň oktýabrynda geçiren gansyz hökümet agdarlyşygy üçin sud edilmegi mümkin.
XS
SM
MD
LG