Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ garyp ýurtlara ýardam bermek syýasatyny özgerder


Çarşenbe güni amerikan prezidenti Barak Obama Birleşen Milletler guramasynyň Baş Assambleýasynyň 65-nji sessiýasynyň çäginde eden çykyşynda öz ýurdunyň garyp ýurtlara ýardam bermek syýasatynda käbir özgerişlikleriň boljakdygyny aýtdy.

Hususan-da, Barak Obama mundan beýläk Birleşen Ştatlaryň garyp ýurtlara diňe bir pul kömegini hödürlemek bilen çäklenmän, eýsem ol ýurtlarda talabalaýyk dolandyryşyň, kanunçylygyň we adam hukuklary boýunça açyk-aýdyň iş alyp barýan guramalaryň işiniň ýola goýulmagy üçin-de çalyşjakdygyny belledi.

Şeýle-de, ol Birleşen Ştatlaryň iň ilkinji nobatda harby konfliktlerden parahatçylyga, awtoritarizmden demokratiýa tarap hereket edýän ýurtlara ýardam bermekligi şert edip goýýandygyny hem mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG