Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Arzyňy kime aýtmaly?


Türkmenistanda häzirki wagtda kärdeşler arkalaşyklary hereket edýän hem bolsa, olaryň zähmetkeşleriň aladasyny edýändigini görkezýän habarlara ýa-da anyk faktlara duş gelmek kyn.

Türkmenistanyň zawod-fabriklerinde hem kärdeşler arkalaşyklary bar. Emma fabrik işgärleri özleriniň zähmet hukuklarynyň goralmagy üçin kärdeşler arkalaşyklaryna ýüz tutmakdan ýüz öwürýärler. Çünki şeýle hereketleriň soňy köplenç işden boşadylmak bilen tamamlanýar diýlip, habar berilýär.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş bolan zenan şu ýagdaýlar barada gürrüň berýär.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG