Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Astronomlar ýaşap bolmagy mümkin planeta tapdylar


Astronomlar ilkinji gezek Ýerden başga üstünde ýaşamak ähtimallygy bolan planetanyň üstünden gelendiklerini aýdýarlar.

Täze tapylan planeta, alymlaryň pikirine görä, astronomlaryň gün sistemasynyň daşynda ozal tapan 500-e golaý beýleki planetalaryndan tapwutlylykda, ýaşaýyş zonasyna girýär.

Ýöne bu planetada suwuň bar-ýoklugy we nähili atmosferanyň bardygy heniz bilnenok.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG