Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýewropadaky terror howpy bilen bagly 12 adam saklandy


Şu gün Fransiýanyň günortasynda geçirilen anti-terror reýdinde azyndan 12 adam tussag edildi.

Resmiler yslam jeňçiliginde güman edilýän 9 adamyň Fransiýanyň port şäheri bolan Marseliň töwereginde tussag edilendigini aýdýarlar.

Bu adamlar gaçak ýaraglara we partladyjy materiallara eýelik etmek jenaýatçylyklarynda güman edilýär.

Ýene iki adamyň geçen aý Italiýada tutulan fransuz bilen ilteşigi üçin saklanandygy aýdylýar. Ol owgan terror guramalary bilen ilteşiklilikde aýyplanypdy.
XS
SM
MD
LG