Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetliler žurnalist Politkowskaýany ýatladylar


Şu gün orsýetli žurnalist Anna Politkowskaýanyň öldürilenine dört ýyl boldy.

Şol wagtky prezident Wladimir Putiniň tankytçysy bolan Politkowskaýa Moskwadaky kwartirasynyň girelgesinde 2006-njy ýylda atylyp öldürilipdi.

Orsýetiň Baş prokuraturasy ony öldürenlikde güman edilýän Rustam Mahmudy tapmak üçin Interpol bilen bilelikde tutuş dünýäde gözleg-agtaryş işini alyp barýandyklaryny aýdýar.

Rus oppozisiýa lideri Boris Nemsow şu gün Moskwada Anna Politkowskaýanyň ýatlama üýşmeleňinde Azatlyk Radiosyna şeýle diýdi: «Häkimiýetler azat metbugaty ýigrenýärler. Men olaryň Politkowskaýanyň ölümini buýranlary tapjagyna ynanmaýaryn. Olar Politkowskaýany öz duşmanlary hasaplaýardylar».

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG