Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belgiýa indi dört aý bäri hökümetsiz ýaşaýar


Belgiýa dört aý bäri hökümetsiz ýaşaýar. Onuň wezipesini wagtlaýyn kabinet ýerine ýetirýär.

Korolyň yzly-yzyna belleýän araçylary flamandlar bilen fransuz dillileriň bähbitlerini sazlaşdyryp bilmeýärler.

Bazar güni konflikt has-da ýitileşdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG