Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türk parlamenti harby operasiýalar baradaky mandaty uzaltdy


Demirgazyk Yrakda mesgen tutan kürt separatistleriniň garşysyna harby operasiýalar geçirmäge mandaty düýn Türkiýäniň parlamenti uzaltdy.

Kanun çykaryjylaryň 428-i tarapdar, 18-i garşy bolup ses berenden soň dokument kabul edildi. Öňki mandatyň möhleti 17-nji oktýabrda dolýar.

Soňky ýyllar türk armiýasy Yragyň demirgazygynda kürt separatisleriniň pozisiýalaryna köp gezek howa hüjümlerini geçirdi, gury ýerden zarbalar urdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG