Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetde gullukdan tölegli azat bolmak ideýasy makullanmady


Orsýetiň Dumasy bir million rubl töläp, goşun gullugyndan azat bolmak baradaky kanun proýektini düýn kabul etmedi.

Bu teklip 2009-njy ýylda LDPR fraksiýasy tarapyndan hödürlenipdi.

Orsýet parlamentindäki köplük “Ýedinaýa Rossiýa” partiýasy başdan bu teklibi “akyla sygmajak ideýa” atlandyryp, ony maslahatlaşmakdan ýüz öwrüpdi.

Degişli komitetiň başlygy Wiktor Zawarzin hökmany harby gulluk möhleti bir ýyla çenli azaldylandan soň, goşuna çagyrylýanlara zerurlygyň artandygyny aýtdy.
XS
SM
MD
LG