Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Täjigistanda soňky iki günde üç gozgalaňçy öldürildi


Täjigistanyň howpsuzlyk güýçleri we polisiýasy tarapyndan soňky iki günde üç gozgalaňçynyň öldürilendigi we başga-da üçüsiniň tussag edilendigi habar berilýär.

Ýurduň içeri işler ministriniň aýtmagyna görä, anna güni Raşt jülgesindäki operasiýa netijesinde bir söweşiji öldürildi we başga-da 3-si tussag edildi.

Sentýabr aýynda Raşt jülgesinde ýurduň harby kerwenine edilen hüjümden soň regionda durnuksyz ýagdaý emele gelipdi.

Mundan başga-da ýurduň demirgazygyndaky Soghd regionynda iki söweşiji tussag ediljek bolanda garşylyk görkezendigi üçin öldürildi.

Täjik resmileriniň aýtmagyna görä, öldürlenleriň biri Özbegistanyň yslam herekerini zenan agzasy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG