Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanda ýüzlerçe adamda protest edýär


Gyrgyz syýasatçysy Kamçibek Taşiýew özüniň syýasy äheňli hüjümde ýaradar bolanyny aýdandan soň Bişkekde protest gurady.

Taşiýewiň goldawçylary Gyrgyzystanyň howpsuzlyk başlygy Keňeşbek Duşenbaýewiň işden çekilmegini talap etdiler.

Taşiýew şenbe güni bolan metbugat ýygnagynda özüne edilen hüjümde ýurduň howpsuzlyk gullugyny günäledi.

Täşiýewiň baştutanlygyndaky “Ata Žurt” partiýasy şu aý geçen parlament saýlawynda garaşylmaýan ýerden üstünlik gazanypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG