Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kenýada futbol tomaşaçylarynyň ýedisi basalanyp öldi


Kenýanyň iki sany komandasynyň ýaryşyny görmäge gelen tomaşaçylaryň ýedisi gysalaşykda heläk boldy. Bu basa-baslyk paýtagt Naýrobidäki milli stadiondaky futbol ýaryşy mahalynda boldy.

Kenýanyň ýokary futbol ligasynyň baştutany özüniň tomaşaçylaryň stadiona näme üçin düzüwli girip bilmeýşine düşünmeýändigini, sebäbi stadionyň içiniň adamdan dolmandygyny aýtdy.
XS
SM
MD
LG