Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

25-nji oktýabr 2010-njy ýyl.


Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň öňki birinji sekretary Onjuk Musaýew we Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlyg Myrat Garryýew (sagda).
Çeşme: Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi, “Watan” habarlar gepleşigi, 25-nji oktýabr 2010-njy ýyl.

Çykyş edýär: Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Myrat Garryýew.

Gepleşikden alnan audiony diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Teswirleri gör (6)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG