Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýä ýurtlaryndaky korrupsiýanyň derejesi ölçendi


“Transparency International” guramasy dünýä ýurtlaryndaky korrupsiýanyň derejesi barada 2010-njy ýylyň hasabatyny ýaýratdy.

Guramanyň berýän maglumatlaryna laýyklykda, dünýäniň iň parahor döwleti Somali diýlip yglan edildi. Parahorlugyň iň az ýeri bolsa Daniýa diýlip görkezildi.

Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça iň ýaramaz ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilip, oňa Somaliden 4 orun ýokarda, 172-nji orun berildi.
XS
SM
MD
LG