Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Iki Koreýanyň aýrylyşan raýatlary ýarym asyr soň duşuşýarlar


Ýekşenbe güni Demirgazyk Koreýanyň hökümeti 1950-1953-nji ýyllaryň Koreýa urşundan bäri ilkinji gezek bu uruşda aýrylyşan raýatlara olaryň Günorta Koreýadaky öz dogan-garyndaşlary bilen duşuşmaklyga mümkinçilik berdi.

Bu çäräniň çäklerinde düýn Günorta Koreýanyň raýatlaryndan 430-syna ilkinji gezek Demirgazyk Koreýanyň serhetlerinden geçmeklige rugat berildi.

Ýekşenbe güni irden bolsa olar Demirgazyk Koreýanyň günorta-gündogarynda ýerleşýän «Kumgang» atly daglyk kurort zonasynda ýarym asyrdan gowrak aýraçylykdan soň ilkinji gezek bu ýurtdaky özlerinin 97 sany dogan-garyndaşy bilen duşuşdylar. Bu raýatlaryň arasynda öz çagalaryndan jyda düşen ene-atalar hem bar.

Hepdäniň çarşenbe gününden başlap anna gününe çenli aralykda Günorta Koreýanyň ýene 96 sany raýatyna Demirgazyk Koreýadaky 207 adam bilen duşuşmaklyga mümkinçilik dörediler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG