Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kurmanbek Bakyýew gaýybana sud ediler


Gyrgyzystanyň öňki prezidenti Kurmanbek Bakyýew aprel aýynda bolan çaknyşyklar bilen bagly indiki hepde gaýybana sud ediler.

15-nji noýabrda boljak bu sud diňlenişigi Kurmanbek Bakyýewiň häkimiýetden çetleşdirilienden soňky geçen döwrüň içinde oňa garşy geçirilýän ilkinji sud diňlenişigidir.

Gyrgyzystanyň Ýokary sudunyň metbugat wekili Bakytbek Rysaliýewiň Azatlyk Radiýosyna beren interwýusynda aýtmagyna görä, 7-nji apreldäki demonstrasiýada protestçilere garşy ot açmakda we ot açmak buýrugyny bermekde günälenip, şu çaka çenli jemi 28 adam sud jogapkärçiligine çekilipdir.

Bu waka sebäpli 87 çemesi adamyň ölendigi we ýüzlerçe adamyň ýaralanandygy habar berildi.
XS
SM
MD
LG