Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň IIM-niň ýokary derejeli resmisi tussag edildi


Orsýetiň Içeri işler ministrliginiň Tehniki we material üpjünçilik bölümüniň başlygy tussag edildi diýip, Azatlyk Radiosynyň Rus gullugy habar berýär.

Berilýän maglumatlara görä, general Wladimir Çeişwili “gulluk wezipesinden hyýanatçylyly peýdandy” diýen aýyplama bilen tussag edilipdir.

Içeri işler ministrliginiň Içerki howpsuzlyk bölüminiň görkezýän delillerine laýyklykda, Çeişwili ministrligi et bilen üpjün etmek barada degişli ylalaşyga gol goýmak üçin uly mukdarda para alypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG