Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen we ermeni liderleri duşuşyk geçirdiler


Düýn Ermenistanyň prezidenti Serž Sarkisýan iki günlik resmi sapar bilen Aşgabada bardy.

Türkmen metbugatynyň ýazmagyna görä, Sarkisýan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Olar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary, regional we halkara meseleler barada pikir alyşdylar.

Prezident Berdimuhamedow iki ýurduň ylymlar akademiýalarynyň, ýokary okuw jaýlarynyň özara hyzmatdaşlygyny ösdürmeginiň wajypdygyny hem belledi.

Ermenistanyň prezidenti Sarkisýan ykdysady gatnaşyklaryň çäginde öz ýurdunyň Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn almaga gyzyklanýandygyny aýtdy.

Iki prezident düýnki gepleşikleriň ahyrynda bäş ylalaşyga gol goýdular. Olaryň arasynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň we Ýerewanyň döwlet uniwersitetiniň 2010- 2015 ýyllar aralygyndaky hyzmatdaşlygy, iki ýurduň bilim ministrlikleriniň hyzmatdaşlygy baradaky ylalaşyklar hem bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG