Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan ÝHHG ýurtlarynyň arasynda «iň ýaramazlardan» biri


Su gün “Freedom Now” halkara guramasy ÝHHG-a agza ýurtlary adam hukuklary bilen bagly borçlaryny ýerine ýetirmäge we syýasy tussaglary boşatmaga çagyryp, press-reliz ýaýratdy.

Bu press-relizde Gazagystanyň, Özbegistanyň hem Türkmenistanyň ÝHHG-niň agza ýurtlarynyň arasynda adam hukuklarynyň bozulmak derejesi boýunça iň erbetleriň hatarynda durandygy aýdylýar.

Press-relizde aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň hökümeti Annagurban Amangylyjowy we Sapardurdy Hajyýewi bikanun tussag edipdir.

Bu maglumatlara görä, türkmen resmileri bu aktiwistleri dasary ýurtly žurnalistlere hökümeti tankytlaýan dokumental filmi surata düsürmäge kömek berenlerinden soň tussag edipdirler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG