Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ysraýyl we palestin wekilleri ýakynda Waşingtonda duşuşar


Düýn Palestin awtonomiýasynyň häkimiýetleri ýewreý obalarynyň gurluşygyny togtatmak baradaky moratoriýanyň möhletini uzaltmaga Ysraýyly yrmak işini goýbolsun edýändigi barada ABŞ-nyň beýannamasyna alada bildirdi.

Palestin hökümetiniň resmisi Gassan Hatyb “Basylyp alnan territoriýalarda alnyp barylýan gurluşyklary doňdurmak Ysraýyl bilen göni gepleşikleriň baş şerti bolup durýar” diýip nygtady.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti hepdäniň sişenbe güni Waşingtonyň Ýakyn Gündogar konfliktini kadalaşdyrmak boýunça palestin-ysraýyl göni däl gepleşiklerine dolanmagyň täze mümkinçiliklerine seredýändigini mälim etdi.

Bu maglumata görä, Palestin awtonomiýasynyň ýörite wekili S.Erakat bilen Ysraýlyň goranmak ministri E.Barak ýakyn wagtlarda Waşingtona barar we ABŞ-nyň wekilleri bilen ýaraşyk gepleşiklerini dikeltmegiň ýollaryny maslahatlaşar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG