Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Transparency International”: dünýädäki her dört adamyň biri para berýär


“Transparency International” halkara guramasynyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda dünýä ýüzündäki her dört adamyň biri para berýär.

“Transparency International” dünýä döwletlerindäki korrupsiýanyň derejesine gözegçilik edýän guramadyr. Bu gurama 9-njy dekabrdaky korrupsiýa garşy göreş gününe gabatlap, 2010 Global Korrupsiýa Barotmetr hasabatyny ýaýratdy.

Bu hasabatda aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda Owganystan, Hindistan, Yrak we Günorta Sahara döwletleri ownuk para bermek boýunça iň ýokary derejäni görkezipdirler.

Emma, bu hasabatda Türkmenistan barada maglumat berilmändir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG