Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Belarus oppozisiýa wekillerine resmi aýyplama bildirdi


Düýn Belarusyň häkimiýetleri ýurtdaky prezidentlik saýlawlaryndan soňra Minskdäki köpçülikleýin bidüzgünçilikleri gurnanlykda oppozisiýa wekillerine resmi taýdan aýyplama bildirdiler.

19-njy dekabrda Minskiň “Oktýabr” meýdançasynda onlarça müň adam Aleksandr Lukaşenkonyň täzeden prezident saýlanmagyna närazylyk bildirip protest geçiripdiler. Bu protestden soňra Lukaşenko bilen bäsleşen 9 kandidatyň 7-si polisiýa tarapyndan tussag edilipdi.

Günbatar habar gulluklarynyň berýän maglumatlaryna görä, tussag edilen 7 oppozisiýa kandidatynyň iň azyndan dördüsine köpçülikleýin bidüzgünçilikleri gurnamakda aýyplama bildirilýär.

Bu aýyplamalar bilen baglylykda olara 15 ýyla çenli türme tussaglygy berilmek howpy bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG