Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tbiliside uruş weteranlary protest demonstrasiýasyny geçirdiler


Duşenbe güni Tbilisiniň polisiýasy uruş weteranlarynyň geçiren protestini dargadyp, olaryň birnäçesini tussag etdi.

Protestçiler 1992-1993-nji ýyllar aralygynda Gürjüstanyň Abhaziýa regionynda söweşen we 2008-nji ýylyň awgustynda Günorta Osetiýada Orsýet bilen dörän çaknyşyga gatnaşan öňki esgerlerdi.

Olar 27-nji dekabrda özlerine berilýän jemgyýetçilik ýeňillikleriniň bes edilmegine garşy Gahrymanlar meýdançasynda protest demonstrasiýasyny geçirdiler.

Soňky aýlaryň dowamynda Tbiliside suwa we elektrik toguna tölenýän tölegler artdyryldy. Şeýle-de jemgyýetçilik transportynyň bahalary hem ýokarlandy.

Ýurduň parlamentiniň başlygynyň orunbasary Paata Davitaia weteranlaryň geçiren protestine polisiýanyň goşulmagyny ýazgaryp, muny “kabul ederliksiz” diýip atlandyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG