Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gyrgyzystan mollalaryň dini bilimini barlagdan geçirer


Düýn Gyrgyzystanyň hökümeti şu ýyl ýurduň ähli musulman müftüleriniň we müftiýet agzalarynyň dini bilimleriniň derejesi boýunça ýörite synaglardan geçiriljekdigini mälim etdi.

Maglumata görä, dini resmileriň we ýerli mollalaryň yslam dini boýunça bilimlerini hem-de düşünjelerini ýörite komissiýa gözden geçirer.

Bu soňky çäreler Gyrgyzystanyň hökümetiniň ýurduň tutuş müftiýetliginde reformalary amala aşyrmak boýunça göz öňünde tutýan planlarynyň çäklerinde geçiriler.
XS
SM
MD
LG