Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsürde halk gozgalaňy güýjeýär

Müsürde prezident Hosni Mubaregiň 30 ýyllyk hökmürowanlygynyň soňlanmagyny talap edýän müňlerçe demonstrantlaryň protest ýörişlerinde azyndan üç adamyň ölendigi aýdylýar.

Ýene-de ýükle

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG