Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Karter: “Müsürdäki protestler dünýäni sarsdyrýar”


Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Jimmi Karter Müsürde dowam edýän protestler we syýasy durnuksyzlyk “dünýäni sarsdyrýar” diýdi.

Jimmy Karter Müsüriň prezidenti Hosni Mubaregiň belki-de häkimýetden gitmelidigi baradaky pikirini hem öňe sürdi.

Karteriň bellemegine görä, prezident Mubarek Müsüre 30 ýyl töweregi ýolbaşçylyk eden döwründe syýasy taýdan has korrumpilenipdir.

Jimmy Karter 1978-nji ýylda Ysraýyl bilen Müsüriň arasyndaky ýaraşyk ylalaşygyna hem araçylyk edipdi.
XS
SM
MD
LG