Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müňlerçe bahreýnliler Göwher medançasyna ýygnandylar


Müňlerçe bahreýnliler ýurduň paýtagty Manamanyň merkezi Göwher medançasyna ýygnandylar.

Oppozisiýa toparlary ýurtda has uly syýasy reformalaryň geçirilmegine çagyrýarlar.

Şeýle-de olar ýurdy dolandyrýan sünni monarhiýasynyň möhüm kararlar we döwlet wezipeleri boýunça häkimiýetiniň soňlanmalydygyny öňe sürýärler.

Bahreýn şalygynyň ilatynyň aglaba bölegi saýy musulmanlary. Olar köpden bäri özleriniň kemsidilmeklerine närazylyk bildirip gelýärler.
XS
SM
MD
LG