Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýemeniň paýtagtyndaky protestler dowam edýär


Ýemeniň prezidenti Ali Abdullah Saleh özüniň diňe saýlawlarda ýeňilen halatynda häkimiýetden gitjekdigini aýtdy.

"Häkimiýete gelmäge ymtylýanlar, geliň, muny siwilizlenen görnüşde, ýagny parlament ýa-da prezidentlik saýlawlarynda ses berişligiň üsti bilen amala aşyryň” diýip, Ali Abdullah Saleh garşydaşlaryna ýüzlendi.

Saleh ýurda 1978-nji ýyldan bäri baştutanlyk edip gelýär.

Duşenbe güni ýene-de müňlerçe adam Salehiň häkimiýetden gitmegini talap edip, paýtagtyň Sana uniwersitetiniň töwereginde ýygnandylar.

Aden şäherinde ýurduň howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlara garşy ot açmagy netijesinde bir protestçi ölüp, başga-da 4-si ýaralandy.

17-nji fewraldan bäri Ýemendäki halk gozgalaňlarynda 12 adam öldi.
XS
SM
MD
LG