Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Jorj Buşa köwşüni atan yrakly žurnalist watanyna geldi


2008-nji ýylyň dekabrynda ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Jorj Buşa köwşüni atan yrakly žurnalist türmeden azat bolandan soň ilkinji gezek watanyna geldi. Şol bada-da ony sorag etmek üçin sakladylar.

Muntazer ez-Zeýdi suduň karary bilen 9 aý türmede oturandan soň, 2009-njy ýylyň dekabrynda Yrak türmesinden çykaryldy, ol şol bada ýurdy terk edipdi.

Žurnalist Buşuň garşysyna masgaralaýjy hüjüminden soň arap dünýäsinde meşhur adam bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG