Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ FDB-niň öňki agenti Lewinson diri diýýär


ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillary Klinton Birleşen Ştatlar FDB-niň (FBI) ozalky agenti Robert Lewinsonyň diridigi hem günorta-günbatar Aziýada bir ýerdedigi barada habar aldy diýdi.

Ol dört ýyla golaý ozal Eýranda ýitirim bolupdy.

Klinton eýranlylary Boby sag-aman maşgalasyna gowşurmak üçin ynsanperwerçilik tagallalaryny etmäge çagyrdy.
XS
SM
MD
LG