Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Moskwada bir gyrgyz pyçaklanyp öldürildi


Moskwanyň demirgäzyk-günbatarynda edilen hüjümde bir gyrgyz pyçaklanyp öldürildi we başga-da biri ýaralandy diýlip, habar berilýär.

Interfaks habar gullugynyň ady agzalmaýan çeşmä salgylanyp beren maglumatyna görä, 18 ýaşly gyrgyz ýigidine şenbe güni giçlik hüjüm edilipdir.

Şol gün Moskwanyň demirgazyk-gündogarynda 25 ýaşly özbek gazaply ýenjildi, emma ol gaçmagy başardy. Emma soňra onuň ýakylan ulagy tapyldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG