Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Fukuşima AES-da sowadyş işleri dowam etdirilýär


Fukuşima AES-da ýapon spesialistleri sowadyş işlerini dowam etdirýärler.

Soňky gowşan maglumata görä, Ýaponiýanyň demirgazyk-gündogarynda bolan bolan tebigy betbagtçylykda heläk bolanlaryň sany 8 müň gowrak, ýene 12 müň adam at-dereksiz ýiten hasap edilýär.

450 müň töweregi adam wagtlaýyn bukularda saklanýar, olara suwuň hem azygyň ýetmezçilik edýändigi habar berilýär.
XS
SM
MD
LG