Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň inwestisiýa maksatnamalary taslanar


Türkmen mediasynyň habar bermegine görä, maliýe ykdysady edaralar döwletiň inwestisiýa maksatnamalarynyň taslamasyny taýýarlar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol goýan kararyna görä, ony gurnamak maliýe hem-de ykdysady we ösüş ministliklerine tabşyrylýar. Olar 2012-nji ýyl üçin döwlet býujetiniň taslamasyny hem taýýarlar.

Prezidentiň kararynda bu taslamalary 2011- nji ýylyň 1-nji noýabryna çenli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň garamagyna hödürlemek hem kesgitlendi diýlip, habar berilýär.
XS
SM
MD
LG