Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran Demirgazyk Koreýadan tehnologiýa almadym diýýär


Şu gün Eýranyň hökümeti Demirgazyk Koreýadan bikanun ýollar bilen ballistik raketalaryň enjamlaryny satyn alandygy baradaky maglumatlary ret etdi.

Bu barada eden çykyşynda Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Ramin Mehmanparast Eýranyň özünde raketa önümçiligi üçin zerur bolan tehnologiýanyň ýeterlikdigini we munuň üçin daşary ýurtlardan tehnologiýa satyn almaga zerurlygyň ýokdugyny aýtdy.

Ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatçylary Howpsuzlyk Geňeşine beren hasabatlarynda Demirgazyk Koreýa garşy girizilen resmi gadagançylyklara garamazdan, Eýranyň bu ýurtdan raketa tehnologiýasyny satyn alandygyny görkezýän alamatlaryň bardygyny öňe sürüpdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG