Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda käbir tussaglaryň günäsi geçilýär


Türkmen metbugatynyň ýazmagyna görä, şişenbe güni prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygyrýet baýramçylygy mynasybetli tussaglaryň günäsini geçmek barada permana gol goýdy.

Şol dokumente görä, günäsi geçilenler esasy möhletini berjaý etmekden we goşmaça jeza hökmünde kesgitli ýerde ýaşamakdan boşadylar.

Günäsi geçilenleriň sany barada anyk maglumat berilmedi.

Şu gün Galkynyş, Agzybirlik we Magtymguly Pyragynyň şygyrýet baýramçylygy mynasybetli dürli çäreler geçirilýär.
XS
SM
MD
LG