Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran tussag etmeler sebäpli Bahreýniň wekilini çagyrýar


Eýranyň resmi habar gullugy Daşary işler ministrliginiň bir eýranlynyň adalatsyz türmä basylmagy we başga birnäçe eýranlynyň tussag edilmegi sebäpli Bahreýiniň Tährandaky wekilini çagyrandygyny aýdýar.

IRNA eýranly bir resminiň eýran raýatlarynyň aklawçy tutup bilmezliginden şikaýat edendigini aýtdy. Şeýle-de ol bahreýn wekilini ol eýranlylaryň kimlerdigini anyklamaga we olary diplomatiki ýardam bilen üpjün etmäge çagyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG