Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Öňki premýer Timoşenko soragdan soň azat edildi


Ukriananyň ozalky premýer-ministri Ýuliýa Timoşenko düýn uzakly gün sorag edilenden soň, Baş prokuraturanyň jaýyndan çykyp gaýtdy.

Timoşenko premýer-ministr wagty döwlet serişdesini nädogry harçlamak baradaky aýyplama esasynda gaýta-gaýta sorag edilýär.

Onuň partiýasy biraz öň Timoşenkonyň tussag edilendigini aýdypdy. Häkimiýetler bu aýdylýany inkär etdiler.

Timoşenkonyň tarapdarlary onuň garşysyna goýulýan aýyplamalaryň syýasy äheňlidigini aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG