Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Fransiýada G-8 döwletleriniň sammiti açyldy


Şu gün Fransiýanyň Dewille şäherinde dünýäniň ykdysady taýdan ösen 8 döwletiniň liderleriniň gatnaşmagynda iki günlük sammit açyldy.

Bu sammitiň barşynda G-8 toparynyň liderleri Ýakyn Gündogarda demokratiýany ösdürmek hem-de Tunis we Müsür ýaly ýurtlara maliýe ýardamlaryny bermek meseleleri barada maslahat ederler diýlip garaşylýar.

Mundan daşary, ýakynda Halkara walýuta fondunyň başlygy Dominik Straus-Kanyň tussag edilmeginiň we onuň wezipesinden çekilmeginiň yzy bilen, indi bu wezipä kimiň geçip biljekdigi baradaky meseläniň hem bu sammitiň gün tertibinde boljakdygy habar berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG