Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazak gyzyny zorlan etniki kürte 20 ýyl iş kesildi


Gazagystanda etniki gazak gyzyny zorlamakda we ony öldürmekde günäli tapylan etniki kürt 20 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi, şeýle-de onuň emlägi döwletiň haýryna geçirildi.

Besagaş obasynyň ýaşaýjysy 22 ýaşly Ahmed Kakhaoglynyň sud diňlenişigi Almatyda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi.

17 ýaşly Žanaiým Sydykowanyň jesedi 25-nji fewralda Besagaş obasynyň golaýynda tapylypdy.

Gazagystanda, esasanam ýurduň günorta sebitlerinde, 8,000 töweregi etniki kürt ýaşaýar. Olar 1930-njy we 1944-nji ýyllarda Staliniň görkezmesi esasynda zor bilen Kawkaz regionlaryndan göçürilip getirilipdi.
XS
SM
MD
LG